Επανορθωτική Χειρουργική

Ένας σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης ενός μεγάλου αριθμόυ δύσκολων και σύνθετων κακώσεων, διαταραχών, παραμορφώσεων και συγγενών ανωμαλιών του άνω άκρου 

Τι είναι η Επανορθωτική Χειρουργική;

Με την επανορθωτική χειρουργική αντιμετωπίζεται ένα μεγάλος αριθμός δύσκολων και σύνθετων κακώσεων, διαταραχών, παραμορφώσεων και συγγενών ανωμαλιών του άνω άκρου και συγκεκριμένα του χεριού, του καρπού, του αντιβραχίου, του αγκώνα, του βραχίονα και του ώμου. Αυτές οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν σύνθετες τεχνικές μικροχειρουργικής, μεταφοράς μοσχευμάτων μαλακών ιστών, ελεύθερων ή αγγειούμενων οστικών μοσχευμάτων, μισχωτών και ελεύθερων κρημνών, νευρομεταφορών, νευρικών μοσχευμάτων, τενοντομεταφορών ακόμα και χρήση τεχνικών διατατικής οστεογένεσης.

Ποιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με την Επανορθωτική Χειρουργική;

Καταστάσεις που αντιμετωπίζονται από τον Δρ. Βενουζίου με την βοήθεια της Επανορθωτικής Χειρουργικής είναι:

Επέστρεψε με υγεία και δύναμη για νέες προκλήσεις!