Ρίκνωση Παλαμιαίας Απονεύρωσης (Dupuytren Disease)

Άντρας 72 ετών προσήλθε με βαριά παραμόρφωση λόγω ρίκνωσης της παλαμιαίας απονεύρωσης του παράμεσου δακτύλου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική εκτομή της ρικνωτικής απονεύρωσης με μικροχειρουργική τεχνική και στη συνέχεια έγινε σύγκληση του χειρουργικού τραύματος με παλστική του δέρματος (z-plasty).  Μετεγχειρτητικά εφαρμόστηκε νάρθηκας έκτασης των δακτύλων για 10 ημέρες μέχρι την αφαίρεση των ραμμάτων και […]