Ψευδάρθρωση Κατάγματος Ωλένης (Ulna Fracture Nonunion)

Γυναίκα 35 ετών προσήλθε με ψευδάρθρωση κατάγματος ωλένης.  Η ασθενής είχε χειρουργηθεί για το κάταγμα της ωλένης πριν από 5 χρόνια σε άλλο κέντρο αλλά η οστεοσύνθεση που έγινε ήταν επισφαλής με αποτέλεσμα το κάταγμα να μην πωρωθεί και τελικά να επέλθει θραύση του υλικού οστεοσύνθεσης. Μετά τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος ήταν αρνητικός για λοίμωξη, η ασθενής υποβλήθηκε σε […]