fbpx
ΕΙΚ. 1

Αρθροσκόπηση Καρπού

Ο καρπός είναι μια σύνθετη άρθρωση που πολλές φορές ακόμα και σήμερα αποτελεί πρόκληση για τους περισσότερους χειρουργούς.  Η άρθρωση αυτή αποτελείται από 8 οστά, πολλαπλές αρθρικές επιφάνειες, ενδαρθρικούς και εξαρθρικούς συνδέσμους και το σύμπλεγμα του τρίγωνου χόνδρου.  Η σύνθετη δομή, λοιπόν, αυτή της άρθρωσης κάνει την αρθροσκόπηση την πιο ειδική μέθοδο για τη διάγνωση των ενδαρθρικών παθήσεων του καρπού.  Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης διαφόρων παθολογικών καταστάσεων με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας.

Η αρθροσκόπηση του καρπού γίνεται χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αρθροσκοπικές πύλες εισόδου στην ραχιαία επιφάνεια του καρπού (εικ. 1).  Η ραχιαία επιφάνεια του καρπού στερείται ζωτικών νευραγγειακών δομών, γεγονός που παρέχει ασφάλεια κατά τη διενέργεια των πυλών εισόδου.  Σπάνια απαιτείται η χρήση παλαμιαίων πυλών εισόδου ή ειδικών πυλών για την πρόσβαση των μεσοκάρπιων αρθρώσεων και της άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης.

Για τη εκτέλεση της αρθροσκόπησης χρειάζεται ένα αρθροσκόπιο των 2.7 mm με 30° κλίση, ένα probe 3 mm, ένα shaver από 2 έως 3.5mm και μια ειδική διαθερμία.  Απαραίτητο βοήθημα αποτελεί ο πύργος έλξης (εικ. 2) για τη σταθεροποίηση του άκρου και την εφαρμογή κατάλληλης έλξης (συνήθως 10 lb).  Ειδικά εργαλεία απαιτούνται κατά περίσταση.

Η επέμβαση αρχίζει με τη διαγνωστική αρθροσκόπηση κατά την οποία πρέπει να επισκοπηθούν όλες οι αρθρικές επιφάνειες και οι σύνδεσμοι του καρπού (εικ. 3, 4).  Αφού τεθεί ή επιβεβαιωθεί ή διάγνωση ακολουθεί το παρεμβατικό κομμάτι της αρθροσκόπησης.

Οι κυριότερες ενδείξεις και εφαρμογές της αρθροσκόπησης του καρπού αναλύονται παρακάτω.

Ρήξεις του Τρίγωνου Χόνδρου

Η πλέον διαδεδομένη εφαρμογή της αρθροσκόπησης του καρπού είναι η αντιμετώπιση των κακώσεων του τρίγωνου χόνδρου.  Οι ρήξεις του τρίγωνου χόνδρου αντιμετωπίζονται ανάλογα με την εντόπιση της βλάβης και τη χρονιότητα αυτής.  Χρήσιμη βοήθεια στον θεραπευτικό αλγόριθμο των ρήξεων του τρίγωνου χόνδρου παρέχει η ταξινόμηση του Palmer.  Έτσι χρόνιες ρήξεις ή κεντρικές ρήξεις (εικ. 5) έχουν ένδειξη για αρθροσκοπικό καθαρισμό (εικ. 6), ενώ περιφερικές οξείες ρήξεις μπορούν να επιδιορθωθούν αρθροσκοπικά με διάφορες τεχνικές (outside in ή all inside).

Συνδεσμικές Κακώσεις Καρπού

Η αναγνώριση και η διάκριση μεταξύ του φυσιολογικού και του παθολογικού είναι το κλειδί για την αρθροσκοπική αντιμετώπιση την συνδεσμικής αστάθειας του καρπού.  Ένα ευρύ φάσμα κακώσεων του σκαφομηνοειδούς και μηνοπυραμοειδούς συνδέσμου μπορεί να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί με τη αρθροσκόπηση του καρπού.  Για την αντιμετώπιση των κακώσεων του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου χρήσιμη είναι η ταξινόμηση του Geissler η οποία στηρίζεται στα αρθροσκοπικά ευρήματα και καθορίζει την θεραπεία (καθαρισμός ή θερμική ρίκνωση ή αρθροσκοπική ανάταξη και διαδερμική τοποθέτηση βελονών).  Στην περίπτωση μακροχρόνιας αστάθειας με συνοδές αρθριτικές βλάβες, η αρθροσκόπηση επιτρέπει τον καθορισμό του βαθμού εκφύλισης του χόνδου και έτσι καθορίζει τη θεραπεία (περιορισμένη αρθρόδεση καρπού ή εγγύς καρπεκτομή).  Άλλοτε τα ευρήματα της αρθροσκόπησης επιβάλλουν την ανοικτή αντιμετώπιση της συνδεσμικής αστάθειας.

Εκτομή Ραχιαίων Γαγγλίων

Η αρθροσκοπική εκτομή των ραχιαίων γαγγλίων του καρπού πλεονεκτεί έναντι της ανοικτής εκτομής διότι έχει καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα, οδηγεί σε μικρότερη μετεγχειρητική ουλή και έχει ταχύτερη αποθεραπεία, ενώ τα ποσοστά υποτροπής είναι χαμηλά και συγκρίσιμα με αυτά της ανοικτής μεθόδου.  Επίσης παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου που πολλές φορές συμμετέχει στη δημιουργία των ραχιαίων γαγγλίων.

Αρθροσκοπικά Υποβοηθούμενη Οστεοσύνθεση Καταγμάτων Περιφερικής Κερκίδας

Η αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη οστεοσύνθεση των καταγμάτων της περιφερικής κερκίδας ενδείκνυται για απλά ενδαρθρικά κατάγματα, όπως τα κατάγματα της στυλοειδούς της κερκίδας, τα ραχιαία η παλαμιαία die-punch κατάγματα, τα ραχιαία ή παλαμιαία κατάγματα τύπου Barton και τα ενδαρθρικά κατάγματα 3 ή 4 τεμαχίων της περιφερικής κερκίδας που δεν έχουν συντριβή.  Τα κατάγματα της περιφερικής κερκίδας συνοδεύονται σε ένα υψηλό ποσοστό από συνδεσμικές κακώσεις και ρήξεις του τρίγωνου χόνδρου.  Η αρθροσκόπηση βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση των συνοδών κακώσεων καθώς και στην εκτίμηση της έκτασης και της βαρύτητας αυτών.   

 

 

Άλλες σπανιότερες επεμβάσεις που γίνονται με τη βοήθεια της αρθροσκόπησης του καρπού είναι η εγγύς καρπεκτομή (proximal row carpectomy), η στυλεοειδεκτομή, η μερική εκτομή της κεφαλής της ωλένης (wafer procedure), η αρθρόλυση και η αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη οστεοσύνθεση των παρεκτοπισμένων καταγμάτων του σκαφοειδούς.

Πηγή: eae-net.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Περιεχόμενα Άρθρου

Γνωρίστε τον ιατρό

Ο Δρ. Βενουζίου είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, ειδικός στη χειρουργική του άνω άκρου και στις παθήσεις ώμου, αγκώνα, καρπού και άκρας χειρός. Έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί σε μεγάλα κέντρα της Αμερικής και της Ευρώπης, κοντά σε επιστήμονες καταξιωμένους και πρωτοπόρους στη χειρουργική του άνω άκρου. Η πολυετής εμπειρία του στην αντιμετώπιση σύνθετων κακώσεων και παθήσεων του άνω άκρου και οι επιστημονικές γνώσεις του, εξασφαλίζουν την βέλτιστη φροντίδα του κάθε ασθενούς.

Virtual personal assistant from Los Angeles supports companies with administrative tasks and handling of office organizational issues.