Συντριπτικό Ενδαρθρικό Κάταγμα Αγκώνα – Περιφερικού Βραχιονίου (Intrarticular Comminuted Distal Humerus Fracture)

Ασθενής 72 ετών υπέστη συντριπτικό ενδαρθρικό κάταγμα του δεξιού αγκώνα μετά από πτώση από σκάλες.  Προεγχειρητικά διενεργήθηκε τρισδιάστατη αξονική τομογραφία η οποία ανέδειξε συντριβή του περιφερικού άκρου του βραχιονίου με συμμετοχή της αρθρικής επιφάνειας.  Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με σύγχρονες ανατομικού τύπου πλάκες οστεοσύνθεσης για το κάταγμα του […]

Κάταγμα Περιφερικής Κερκίδας (Distal Radius Fracture)

Γυναίκα 72 ετών υπέστη συντριπτικό κάταγμα περιφερικής κερκίδας αριστερά, μετά από πτώση από την όρθια στάση.  Η ασθενής υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία του αριστερού καρπού που ανέδειξε ενδαρθρική επέκταση του κατάγματος και συντριβή του ραχιαίου φλοιού, στοιχεία που καθιστούν το κάταγμα ασταθές και επιβάλουν τη χειρουργική θεραπεία αυτού. Η ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ανοικτής […]

Συντριπτικό Κάταγμα Ωλεκράνου – Αγκώνα (Olecranon Fracture)

Ασθενής 72 ετών υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο ωλέκρανο του αγκώνα της μετά από πτώση από την όρθια θέση.  Η ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο με απλές ακτινογραφίες οι οποίες ανέδειξαν την συντριπτικότητα του κατάγματος. Το κάταγμα αντιμετωπίστηκε χειρουργικά χρησιμοποιώντας για την οστεοσύνθεση βελόνες και σύρμα, τεχνική που ονομάζεται tension banding και παρέχει το πλεονέκτημα της άμεσης […]

Συντριπτικό Κάταγμα Περιφερικής Κερκίδας (Distal Radius Fracture)

Άνδρας 34 ετών υπέστη βαρύ κάταγμα περιφερικής κερκίδας μετά από πτώση από ύψος 3 μέτρων.  Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε αρχικά στο εξωτερικό και στη συνέχεια ήρθε σε εμάς για οριστική θεραπεία.  Η αξονική τομογραφία ανέδειξε τη συντριπτικότητα του κατάγματος και την ενδαρθρική επέκτασή του. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με παλαμιαία […]

Κάταγμα Διάφυσης Βραχιονίου / Αντιμετώπιση με Εσωτερική Οστεοσύνθεση (Humeral Shaft Fracture)

Άντρας 35 ετών υπέστη κάταγμα βραχιονίου συνεπεία βαριάς συνθλιπτικής κάκωσης από εργατικό ατύχημα κατά το οποίο υπήρξε εμπλοκή του άκρου του ασθενούς σε βιομηχανικό ιμάντα μεταφοράς. Ο ασθενής, αφου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, χειρουργήθηκε επειγόντως προς αποφυγή εμφάνισης συνδρόμου διαμερίσματος, κατάστασης επικίνδυνης για την βιωσιμότητα του άκρου. Κατά την επέμβαση έγινε αναγνώριση και παρασκευή του κερκιδικού νεύρου […]

Κάταγμα – Εξάρθρημα Αγκώνα / Αντιμετώπιση με Αρθροπλαστική Κεφαλής Κερκίδας (Elbow Terrible Triad)

Γυναικα 60 ετών προσήλθε μετά από πτώση από την όρθια στάση με βαριά κάκωση του δεξιού αγκώνα.  Οι απλές ακτινογραφίες ανέδειξαν κάταγμα-εξάρθρημα του αγκώνα.  Η ασθενής υπεβλήθη σε τρισδιάστατη αξονική τομογραφία του αγκώνα η οποία ανέδειξε εξάρθημα της άρθρωσης του αγκώνα με συντριπτικό κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας, κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυσης και ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου του […]

Ρήξη Ωλενίου Πλαγίου Συνδέσμου Αντίχειρα (Thumb Ulnar Collateral Ligament Tear)

Γυναίκα 38 ετών προσήλθε με βαριά αστάθεια στη μετακαρπιοφαλλαγική άρθρωση (βάση) του αριστερού της αντίχειρα.  Από το ιστορικό της ανέφερε κάκωση του αριστερού αντίχειρα στο σκι πριν από 3 χρόνια, η οποία αντιμετωπίστηκε ανεπαρκώς συντηρητικά.   Η κλινική εξέταση ανέδειξε πλήρη ρήξη του ωλενίου πλαγίου συνδέσμου και πλήρη αστάθεια της μετακαρπιοφαλλαγικής άρθρωσης. Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική […]

Διατομή Καμπτήρων Τενόντων (Spaghetti Wrist Injury)

Άντρας 40 ετών υπέστη βαριά κάκωση στον δεξιό καρπό από θραύση τζαμαριάς με αποτέλεσμα την πλήρη διατομή σχεδόν όλων των καμπτήρων τενόντων του δεξιού χεριού. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα χειρουργικά εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και αρχές χειρουργικής του χεριού και μικροχειρουργικής ώστε να έιναι δυνατή η πρώιμη κινητοποίηση των δακτύλων. Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου αποκατάστασης ο ασθενής […]

Συντριπτικό Διαωλεκρανικό Κάταγμα – Εξάρθρημα Αγκώνα (Transolecranon Monteggia Elbow Fracture Dislocation)

Ασθενής 64 ετών υπέστη συντριπτικό ενδαρθρικό κάταγμα – εξάρθρημα του δεξιού αγκώνα μετά από πτώση από την όρθια στάση.  Προεγχειρητικά διενεργήθηκε τρισδιάστατη αξονική τομογραφία η οποία ανέδειξε συντριβή του κεντρικού άκρου της ωλένης και του ωλεκράνου όπως και της κεφαλής της κερκίδας.  Η ασθενής υπεβλήθη σε επείγουσα επέμβαση ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με αυλοφόρες βίδες […]

Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα Ώμου (Shoulder Calcific Tendinitis)

Ασθενής 57 ετών προσήλθε με οξύτατο πόνο στον δεξιό ώμο από διημέρου και πλήρη αδυναμία κίνησης της άρθρωσης του ώμου.  Η απλή ακτινογραφία του δεξιού ώμου έδειξε περιοχή ύποπτη για ασβεστοποιό τενοντίτιδα.  Η ασθενής υπεβλήθη στη συνέχεια σε μαγνητική τομογραφία ή οποία ανέδειξε ασβεστοποιό τενοντίτιδα του τένοντα υποπλατίου, όπως επίσης και ελεύθερα οστεοχόνδρινα σωμάτια στο έλυτρο του […]