fbpx

Ωλένια Νευρίτιδα ​

Τι είναι η ωλένια νευρίτιδα;​

Πρόκειται για πάθηση που οφείλεται σε πίεση του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα. Το ωλένιο νεύρο κατά την πορεία του στον αγκώνα διέρχεται από ένα στενό πέρασμα, στην έσω πλευρά του αγκώνα. Η σταθεροποίηση του νεύρου γίνεται με την ύπαρξη ενός συνδέσμου που σχηματίζει «σωλήνα» και το συγκρατεί στη θέση του (εικ. 1). Σε άτομα που χρησιμοποιούν τα χέρια τους για την εργασία ή τις συνηθισμένες ασχολίες τους, είναι δυνατό να πιέζεται το νεύρο στο στενό αυτό πέρασμα στον αγκώνα («ωλένιος σωλήνας»).

Πως προκύπτει​

Η ακριβής αιτιολογία του συνδρόμου δεν είναι ακόμα γνωστή. Ωστόσο υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες η πάθηση είναι πιο συχνή. Τέτοιες είναι τα προηγηθέντα κατάγματα στην περιοχή του αγκώνα, οι κύστεις και τα γάγγλια, το οίδημα (πρήξιμο) του αγκώνα και οι οστικές άκανθες. Επίσης, η εκτέλεση επαναλαμβανόμενων κινήσεων, η συνεχής κάμψη του αγκώνα ή ακόμα η άμεση πίεση στην έσω μεριά του αγκώνα μπορούν να προκαλέσουν τα συμπτώματα ή να τα επιδεινώσουν.

Συμπτώματα​

Το ωλένιο νεύρο δίνει αισθητικότητα σε 1,5 δάκτυλα (στο μικρό και σε μία επιφάνεια του παράμεσου) και κινητικότητα στους περισσότερους μυς της παλάμης η λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για τις λεπτές κινήσεις του χεριού καθώς και τη σύλληψη . Έτσι, τα συμπτώματα από πίεση στο νεύρο, είναι κυρίως μούδιασμα ή και πόνος στο χέρι. Τα συμπτώματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στο μικρό δάκτυλο και στον παράμεσο (εικ. 2) και είναι εντονότερα όταν ο αγκώνας βρίσκεται σε κάμψη (π.χ. κατά την οδήγηση ή όταν κρατάμε πολύ ώρα το τηλέφωνο). Ενίοτε ο πόνος γίνεται αντιληπτός σε απομακρυσμένες περιοχές όπως ο ώμος, ο αγκώνας ή ράχη του χεριού. Τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινώνονται τη νύχτα και να προκαλούν την αφύπνιση του ασθενούς, ενώ λιγότερα συχνά και σε προχωρημένες περιπτώσεις προκαλεί μείωση της δύναμης του χεριού και αδυναμία να συγκρατήσουμε αντικείμενα («πέφτουν από το χέρι»). Όταν το πρόβλημα παραμείνει για πολύ καιρό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στο νεύρο (εικ. 3). Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμα και μετά από χειρουργική θεραπεία η δύναμη και η αισθητικότητα μπορεί να μην επανέλθουν πλήρως.

Αντιμετώπιση​

Η θεραπεία αν τα συμπτώματα δεν είναι προχωρημένα είναι μη χειρουργική. Η πρόληψη είναι σημαντική και περιλαμβάνει:

  • αποφυγή της έντονης χρήσης του προσβεβλημένου άκρου με τον αγκώνα σε κάμψη,
  • αποφυγή στήριξης επί του αγκώνα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. στήριξη του αγκώνα στους βραχίονες καρέκλας),
  • αποφυγή εφαρμογής πίεσης επί της έσω επιφάνειας του αγκώνα (π.χ. οδήγηση με στήριξη του αγκώνα στο ανοιχτό παράθυρο),
  • αποφυγή κάμψης του αγκώνα κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση διαφόρων ναρθήκων (εικ. 4).

     

Οι ενέσεις κορτιζόνης στην περιοχή του ωλένιου νεύρου είναι καλό να αποφεύγονται λόγω του κινδύνου πρόκλησης βλάβης στο νεύρο. Όταν τα συμπτώματα γίνουν καθημερινά και έντονα η λύση είναι χειρουργική με διάνοιξη του ωλένιου σωλήνα ώστε να δοθεί χώρος στο νεύρο.

Χειρουργική Θεραπεία ​

Στις περισσότερες περιπτώσεις, με ήπια συμπτώματα, αρκεί να διανοιχτεί η «οροφή» του σωλήνα (εικ. 5 και 6). Σε βαρύτερες περιπτώσεις χρειάζεται η αφαίρεση οστικού τεμαχίου από το βραχιόνιο οστό (παρατροχίλιος απόφυση). Η αφαίρεση οστού επιτρέπει στο νεύρο να κινείται πιο ελεύθερα και να μη «τεντώνεται» όταν ο αγκώνας είναι σε κάμψη. Σε λεπτόσωμα άτομα πιστεύουμε ότι η μετακίνηση του νεύρου μπροστά (πρόσθια μετάθεση) και η τοποθέτησή του μέσα στους μύες της περιοχής βοηθάει στην προστασία του νεύρου. Η επέμβαση συνήθως γίνεται με γενική ή περιοχική αναισθησία με ένα ίσχαιμο επίδεσμο (σταματά την κυκλοφορία) στο μπράτσο (όμοιο με το πιεσόμετρο) και ο ασθενής νοσηλεύεται το πολύ ένα βράδυ. Μετά το χειρουργείο τοποθετούμε επίδεσμο γύρω από τον αγκώνα και στην περίπτωση που έχει γίνει μετακίνηση του νεύρου τοποθετούμε νάρθηκα για 2 εβδομάδες. Τις πρώτες 2 εβδομάδες ο επίδεσμος παραμένει στο άκρο, το οποίο παραμένει στεγνό (για να επουλωθεί η χειρουργική τομή). Κατόπιν αρχίζει ο ασθενής να χρησιμοποιεί το χέρι, πρέπει όμως να γνωρίζει ότι η πλήρης λειτουργικότητα και η δύναμη επανέρχονται σταδιακά.

Αποτελέσματα και Επιπλοκές: ​

Συνήθως τα μουδιάσματα και ο πόνος φεύγουν άμεσα και οι επιπλοκές δεν είναι συχνές. Δυσκαμψία και ελάττωση της δύναμης είναι αναμενόμενες αρχικά, αλλά σταδιακά η κίνηση και η δύναμη επανέρχονται. Σε περίπτωση που λόγω χρονιότητας του προβλήματος, το νεύρο έχει υποστεί μόνιμη βλάβη, μπορεί να παραμείνει αδυναμία στο χέρι και η αισθητικότητα στον παράμεσο και στο μικρό δάκτυλο να μην επανέλθει πλήρως.

Επιστρέψτε με υγεία και δύναμη για νέες προκλήσεις!

Virtual personal assistant from Los Angeles supports companies with administrative tasks and handling of office organizational issues.