fbpx
814365b3c2189c015bcd39e6ec73d951e3ab02_9dc0661f56664ad5b007b95080a499bf

Οστεοχόνδρωση ή Οστεοχονδρίτιδα

Τι είναι- Ορισμός και κλινική εικόνα

Πρόκειται για πάθηση της επιφυσιακής πλάκας ή/και της επίφυσης. Εμφανίζεται συχνότερα σε νεαρές ηλικίες και κυρίως στα παιδιά. Κάποιες μορφές είναι πιο συχνές στα αγόρια και κάποιες στα κορίτσια. Η εντόπιση της πάθησης καθορίζει το είδος της οστεοχόνδρωσης. Οι συνηθέστερες εντοπίσεις είναι η σποδυλική στήλη (νόσος Scheuermann), η κεφαλή του μηριαίου (νόσος Perthes), η πτέρνα (νόσος Sever), το σκαφοειδές του ταρσού (νόσος Kohler’s) και το 2ο μετατάρσιο (νόσος Freiberg). Ειδική μορφή αποτελεί η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα που εμφανίζεται συχνότερα στο γόνατο και στον αγκώνα.

Αίτια

Η ακριβής αιτία που οδηγεί στην οστεοχονδρίτιδα δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Ο μηχανισμός που οδηγεί στην ανάπτυξη της βλάβης είναι η ισχαιμία (μειωμένη αιμάτωση) στην προσβεβλημένη περιοχή που τις περισσότερες φορές οφείλεται σε τραυματισμό.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με την εντόπιση της πάθησης. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι ο πόνος στην προσβεβλημένη άρθρωση, η ευαισθησία κατά την κίνηση και η δυσκαμψία. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ακόμα και παραμόρφωση, όπως στην οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης όπου συχνά παρατηρείται κύφωση (καμπούρα). Στη διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα του γόνατος συχνή είναι η δυσκολία στο περπάτημα (χωλότητα).

Διάγνωση

Η διάγνωση της νόσου γίνεται με τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και από την κλινική εξέταση από τον ορθοπαιδικό. Καθοριστικό ρόλο στην επιβεβαίωση της διάγνωσης έχουν οι απλές ακτινογραφίες και ενίοτε η μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία- Αντιμετώπιση

Η συνήθης θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η χορήγηση αναλγητικών (παρακεταμόλης ή/και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, πχ ιβουπροφαίνης) και η ακινητοποίηση ή/και αποφόρτιση της πάσχουσας περιοχής.  Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται σε βαριές περιπτώσεις όπου έχει δημιουργηθεί παραμόρφωση ή έχει αποδιοργανωθεί η προσβεβλημένη άρθρωση και ποικίλει ανάλογα με την εντόπιση της νόσου.

Πιθανές επιπλοκές

Επειδή η οστεοχονδρίτιδα είναι αυτοπεριοριζόμενη και αυτοιάσιμη πάθηση οι επιπλοκές δεν είναι συχνές. Σπανίως όταν εντοπίζεται στην σπονδυλική στήλη μπορεί να προκαλέσει κύφωση.  Στην περίπτωση της οστεοχονδρίτιδας της κεφαλής του μηριαίου μπορεί να προκληθεί καταστροφή της άρθρωσης που να απαιτεί χειρουργική θεραπεία.

Πρόληψη – Προφυλάξεις

Όπως και σε πολλές παθήσεις έτσι και η οστεοχόνδρωση θεραπεύεται καλύτερα αν διαγνωστεί εγκαίρως.

Πηγή: doctor anytime

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email