fbpx

Συνδεσμικές Βλάβες Καρπού – Ρήξη σκαφομηνοειδούς
και μηνοπυραμοειδούς συνδέσμου

Τι είναι οι Συνδεσμικές Βλάβες Καρπού – Ρήξη σκαφομηνοειδούς και μηνοπυραμοειδούς συνδέσμου;​

Πρόκειται για διάστρεμμα της άρθρωσης του καρπού δηλαδή για τραυματισμό ενός συνδέσμου. Οι σύνδεσμοι είναι ανατομικές δομές από συνδετικό ιστό που συνδέουν και συγκρατούν τα οστά μεταξύ τους (εικ. 1). Προσφέρουν έτσι στήριξη και σταθερότητα στην άρθρωση. Ο πιο συχνός σύνδεσμος που τραυματίζεται στην άρθρωση του καρπού είναι ο σκαφομηνοειδής σύνδεσμος και ακολουθεί ο μηνοπυραμοειδής σύνδεσμος. Ο σκαφομηνοειδής σύνδεσμος είναι ένας μικρός σύνδεσμος που συνδέει το σκαφοειδές με το μηνοειδές οστό του καρπού (εικ. 2), ενώ αντίστοιχα ο μηνοπυραμοειδής σύνδεσμος συνδέει το πυραμοειδές με το μηνοειδές οστό του καρπού. Υπάρχουν πολλοί άλλοι σύνδεσμοι στον καρπό, αλλά τραυματίζονται λιγότερο συχνά. Οι συνδεσμικές κακώσεις του καρπού έχουν ένα μεγάλο φάσμα βαρύτητας. Έτσι τα απλά διαστρέμματα του καρπού προκαλούν μικρή διάταση των συνδέσμων ενώ σε σοβαρότερους τραυματισμούς μπορεί να έχουμε πλήρη ρήξη των συνδέσμων του καρπού (εικ. 3). Μία άλλη συχνή συνδεσμική κάκωση του καρπού είναι η ρήξη του τριγώνου χόνδρου η οποία όμως περιγράφεται ξεχωριστά σε άλλη ενότητα.

Αιτίες​

Τα διαστρέμματα του καρπού είναι συχνά και προκύπτουν μετά από πτώση και στήριξη στο χέρι. Κατά την πρόσκρουση ο καρπός έρχεται σε υπερέκταση δηλαδή λυγίζει προς τα πίσω με αποτέλεσμα να προκαλείται διάταση σε κάποιο σύνδεσμο.

Συμπτώματα​

Μετά τον τραυματισμό ο καρπός είναι συνήθως πρησμένος και ενίοτε μπορεί να υπάρχουν μώλωπες. Η κίνηση είναι περιορισμένη και εξαιρετικά επώδυνη.

Διάγνωση​

Αρχικά η διάγνωση είναι κλινική με τον γιατρό να εξετάζει τον καρπό ώστε να διαπιστώσει το σημείο της μέγιστης ευαισθησίας και πόνου και την κίνηση της άρθρωσης. Οι απλές ακτινογραφίες είναι απαραίτητες ώστε να αποκλειστούν τυχόν κατάγματα η εξαρθρήματα της αρθρώσης του καρπού. Η διάγνωση όμως επιβεβαιώνεται μόνο με μαγνητική τομογραφία και πολλές φορές είναι απαραίτητο το μαγνητικό αρθρογράφημα ώστε να απεικονιστεί η συνδεσμική βλάβη (εικ. 4). Η διάγνωση απαιτεί υψηλού βαθμού υποψία και είναι πολύ συχνό το σενάριο οι κακώσεις αυτές να διαγιγνώσκονται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Η γενική αρχή πάντως είναι ότι όταν ο πόνος επιμένει στον καρπό μετά από μία κάκωση τότε πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε μαγνητική τομογραφία.

Θεραπευτική αντιμετώπιση ​

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Συνήθως στα περισσότερα διαστρέμματα αρκεί η συντηρητική θεραπεία με ακινητοποίηση του καρπού σε νάρθηκα ή γύψο. Αν διαπιστωθεί πλήρης συνδεσμική ρήξη τότε η χειρουργική θεραπεία είναι η σωστή επιλογή. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά ή με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Η αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται με μικρές τομές (3-4 χιλ.) στο δέρμα. Μια κάμερα και άλλα ειδικά όργανα τοποθετούνται μέσα στον καρπό για να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν την βλάβη του συνδέσμου (εικ. 5). Μερικοί τραυματισμοί απαιτούν ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, όπου μέσω μιας τομής περίπου 5 εκ. γίνεται η αποκατάσταση του συνδέσμου (εικ. 6). Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων αποκατάστασης της συνδεσμικής σταθερότητας που περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών καρφίδων, βελονών, βιδών και άλλων εξειδικευμένων υλικών. Μετεγχειρητικά ο καρπός τοποθετείται σε νάρθηκα για ένα μήνα και στη συνέχεια ο ασθενής ακολουθεί συστηματικό πρωτόκολλο αποκατάστασης που συνήθως διαρκεί δύο μήνες.

Χρόνιοι τραυματισμοί​

Όπως αναφέρθηκε οι συνδεσμικές κακώσεις του καρπού συχνά διαγιγνώσκονται καθυστερημένα. Ο όρος χρόνια κάκωση αναφέρεται σε κάποιον παλιό τραυματισμό που συνέβη πριν από μήνες ή και χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις αν δεν υπάρχει βλάβη στο χόνδρο του καρπού τότε ο σύνδεσμος μπορεί να ανακατασκευαστεί. Εάν όμως υπάρχει σοβαρή βλάβη στο χόνδρο του καρπού και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αρθρίτιδας (εικ. 7) τότε η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει επεμβάσεις όπως η αφαίρεση του πρώτου στοίχου των οστών του καρπού (εικ. 8) ή η μερική αρθρόδεση των οστών του καρπού (αρθρόδεση τεσσάρων γωνιών – εικ. 9). Σπάνια και σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί αρθροπλαστική του καρπού.

Συνοδές κακώσεις​

Περιστασιακά μαζί με διάστρεμμα στον καρπό εμφανίζονται κατάγματα. Αυτά μπορεί να απαιτούν πρόσθετες διαδικασίες για την αποκατάσταση του κατάγματος συνήθως με βίδες οι πλάκες. Μπορεί επίσης να υπάρχει βλάβη στον χόνδρο, η οποία δεν εμφανίζεται στην ακτινογραφία.

Μελλοντικές θεραπείες​

Η βέλτιστη θεραπεία για αυτούς τους τραυματισμούς δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Υπάρχει πολλή έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αναζητώντας καλύτερες μεθόδους για τη θεραπεία αυτών των σοβαρών τραυματισμών. Οι θεραπείες αυτές περιλαμβάνουν επεμβάσεις ανακατασκευής των συνδέσμων χρησιμοποιώντας τοπικούς ιστούς (συνδέσμους) ή απομακρυσμένους ιστούς (τένοντες – εικ. 10 – από το χέρι ή το πόδι).

Πρόγνωση​

Παρά τη βέλτιστη θεραπεία, τα διαστρέμματα καρπού περιστασιακά οδηγούν σε μακροχρόνιο πόνο, δυσκαμψία και αρθρίτιδα. Ο καρπός είναι μια πολύπλοκη δομή οστών, χόνδρων και συνδέσμων που βρίσκονται σε λεπτή ισορροπία για την εκτέλεση λεπτών κινήσεων. Ο τραυματισμός μπορεί να διαταράξει αυτήν την ισορροπία και να προκαλέσει ζημιά στα προηγουμένως καλά συντονισμένα κινούμενα μέρη.

Επιστρέψτε με υγεία και δύναμη για νέες προκλήσεις!

Virtual personal assistant from Los Angeles supports companies with administrative tasks and handling of office organizational issues.