Διατομή Εκτείνοντα Τένοντα – Συρραφή με Τεχνική WALANT (Extensor Tendon Repair under WALANT)

Ασθενής 56 ετών προσήλθε με διατομή του εκτείνοντα τένοντα μετά από θλαστικό τραύμα που προκλήθηκε σε ατύχημα με λαμαρίνα. Ο ασθενής είχε αδυναμία πλήρους έκτασης του αριστερού δείκτη. Στον ασθενή αποφασίστηκε και έγινε συρραφή του τένοντα με την τεχνική WALANT (Wide Awake Local Anasthesia No Tourniquet) δηλαδή με ευρεία τοπική αναισθησία χωρίς ίσχαιμο περίδεση. Η […]