Γάγγλια: Τι είναι και πώς θεραπεύονται

Τα γάγγλια είναι η πιο συχνή μορφή καλοήθους ογκιδίου στον καρπό και το χέρι. Πρόκειται για κύστεις που περιέχουν υγρό και εμφανίζονται δίπλα στις αρθρώσεις ή στους τένοντες. Οι κύστεις αυτές, μπορεί να ποικίλουν σε μέγεθος και τις περισσότερες φορές είναι ανώδυνες. Τα γάγγλια εμφανίζονται: Στη ράχη του καρπού όπου συνήθως εκφύονται από την πηχεοκαρπική […]