Κάταγμα Σκαφοειδούς / Αρθροσκοπική Οστεοσύνθεση (Scaphoid Fracture Arthroscopic Assisted Reduction Internal Fixation)

Ασθενής 16 ετών υπέστη κάταγμα μεσότητας σκαφοειδούς οστού του αριστερού καρπού μετά από πτώση σε αγώνα μπάσκετ.  Οι αρχικές ακτινογραφίες δεν ανέδειξαν την εστία του κατάγματος και ο ασθενής λόγω εμμένοντος πόνου στον καρπό υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία.  Η μαγνητική τομογραφία έδειξε πλήρες κάταγμα στη μεσότητα του σκαφοειδούς. Λόγω αυξημένων αθλητικών υποχρεώσεων ο ασθενής επέλεξε […]