Συντριπτικό Διαωλεκρανικό Κάταγμα – Εξάρθρημα Αγκώνα (Transolecranon Monteggia Elbow Fracture Dislocation)

Ασθενής 64 ετών υπέστη συντριπτικό ενδαρθρικό κάταγμα – εξάρθρημα του δεξιού αγκώνα μετά από πτώση από την όρθια στάση.  Προεγχειρητικά διενεργήθηκε τρισδιάστατη αξονική τομογραφία η οποία ανέδειξε συντριβή του κεντρικού άκρου της ωλένης και του ωλεκράνου όπως και της κεφαλής της κερκίδας.  Η ασθενής υπεβλήθη σε επείγουσα επέμβαση ανοικτής ανάταξης και εσωτερικής οστεοσύνθεσης με αυλοφόρες βίδες […]