ΠΑΓΟΣ Η ΖΕΣΤΗ; Τι είναι καλύτερο για τον πόνο;

Όταν τραυματιζόμαστε ή έχουμε κάποια τενοντίτιδα η πρώτη αντίδραση είναι να χρησιμοποιήσουμε για τον πόνο ζεστά ή κρύα επιθέματα. Όμως, η ζέστη και ο πάγος χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Γι’ αυτό, λοιπόν, παρακάτω θα βρείτε κάποιες οδηγίες για να κατανοήσετε τη σωστή χρήση τους.