Θεραπεία Ουλών: Οδηγίες αντιμετώπισης μετεγχειρητικών και δύσμορφων ουλών

Οι ουλές στο σώμα μας προκύπτουν μετά από  μία χειρουργική επέμβαση ή μετά από έναν τραυματισμό. Μετά από μια τομή ή κόψιμο ή τραυματισμό του δέρματος, οι μηχανισμοί επούλωσης του οργανισμού  “μπαλώνουν” την περιοχή της πληγής με ουλώδη ιστό. Επειδή ο ιστός αυτός δεν μοιάζει με δέρμα, η περιοχή της ουλής είναι διαφορετική από το φυσιολογικό δέρμα. Μία […]