Λοίμωξη μετά από κάταγμα: Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης

Πολλές φορές η θέση των οστών, μετά από ένα κάταγμα, είναι τέτοια που δεν μπορεί να διορθωθεί σωστά και να διατηρηθεί σε γύψο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στη μελλοντική λειτουργία του άκρου και σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο το κάταγμα να αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Μία από τις πιο δύσκολες επιπλοκές που μπορεί να […]