Ρήξη Ωλενίου Πλαγίου Συνδέσμου Αντίχειρα (Thumb Ulnar Collateral Ligament Tear)

Γυναίκα 38 ετών προσήλθε με βαριά αστάθεια στη μετακαρπιοφαλλαγική άρθρωση (βάση) του αριστερού της αντίχειρα.  Από το ιστορικό της ανέφερε κάκωση του αριστερού αντίχειρα στο σκι πριν από 3 χρόνια, η οποία αντιμετωπίστηκε ανεπαρκώς συντηρητικά.   Η κλινική εξέταση ανέδειξε πλήρη ρήξη του ωλενίου πλαγίου συνδέσμου και πλήρη αστάθεια της μετακαρπιοφαλλαγικής άρθρωσης. Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική […]