Ψευδάρθρωση Κατάγματος Βραχιονίου (Humerus Shaft Nonunion)

Ασθενής 37 ετών μας επισκέφτηκε για ένα χρόνιο πρόβλημα που είχε στον αριστερό βραχίονα. Ο ασθενής είχε υποστεί κάταγμα διάφυσης βραχιονίου σε τροχαίο ατύχημα πριν από 10 χρόνια, το οποίο είχε αντιμετωπιστεί ανεπιτυχώς με εξωτερική οστεοσύνθεση. Η οστεοσύνθεση δεν παρείχε την απαραίτητη μηχανική σταθερότητα στο κάταγμα για να πωρωθεί (κολλήσει) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υπερτροφική […]

Ψευδάρθρωση Κατάγματος Ωλένης (Ulna Fracture Nonunion)

Γυναίκα 35 ετών προσήλθε με ψευδάρθρωση κατάγματος ωλένης.  Η ασθενής είχε χειρουργηθεί για το κάταγμα της ωλένης πριν από 5 χρόνια σε άλλο κέντρο αλλά η οστεοσύνθεση που έγινε ήταν επισφαλής με αποτέλεσμα το κάταγμα να μην πωρωθεί και τελικά να επέλθει θραύση του υλικού οστεοσύνθεσης. Μετά τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος ήταν αρνητικός για λοίμωξη, η ασθενής υποβλήθηκε σε […]

Ψευδάρθρωση Κατάγματος Κλείδας (Clavicle Nonunion)

Άντρας 48 ετών προσήλθε στο ιατρείο μας μετά από παραπομπή για ψευδάρθρωση κατάγματος στη μεσότητα της κλείδας. Ο ασθενής είχε υποστεί κάταγμα της κλείδας προ εξαμήνου μετά από πτώση από σκάλα. Αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη ψευδάρθρωσης. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης με πλάκα και βίδες. Το κάταγμα πωρώθηκε 3 μήνες μετεγχειρητικά […]

Ψευδάρθρωση Κατάγματος Δακτύλου (Finger Fracture Nonunion)

Γυναίκα 32 ετών υπέστη κάταγμα μέσης φάλαγγας του μέσου δακτύλου του κυρίαρχου χεριού της μετά από πτώση και αντιμετωπίστηκε αλλού συντηρητικά. Η ασθενής προσήλθε 6 μήνες μετά τον αρχικό τραυματισμό με έντονο πόνο και αδυναμία κίνησης του μέσου δακτύλου. Ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε την παρουσία ψευδάρθρωσης στην εστία του κατάγματος. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με […]