Αποκατάσταση Ρήξης Σκαφομηνοειδούς Συνδέσμου με Τενόντιο Μόσχευμα – Συνδεσμοπλαστική (Scapholunate Ligament Reconstruction)

Άνδρας 44 ετών μας επισκέφθηκε μετά από τραυματισμό των καρπών του. Ο ασθενής είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο και είχε αντιμετωπιστεί αρχικά συντηρητικά. Οι απλές ακτινογραφίες των καρπών έδειξαν διάσταση μεταξύ σκαφοειδούς και μηνοειδούς που είναι ενδεικτική για ρήξη του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τη ρήξη του συνδέσμου και ο ασθενής […]

Ρήξη Ωλενίου Πλαγίου Συνδέσμου Αντίχειρα (Thumb Ulnar Collateral Ligament Tear)

Γυναίκα 38 ετών προσήλθε με βαριά αστάθεια στη μετακαρπιοφαλλαγική άρθρωση (βάση) του αριστερού της αντίχειρα.  Από το ιστορικό της ανέφερε κάκωση του αριστερού αντίχειρα στο σκι πριν από 3 χρόνια, η οποία αντιμετωπίστηκε ανεπαρκώς συντηρητικά.   Η κλινική εξέταση ανέδειξε πλήρη ρήξη του ωλενίου πλαγίου συνδέσμου και πλήρη αστάθεια της μετακαρπιοφαλλαγικής άρθρωσης. Η ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική […]